Publicacions

cat

Gonzàlez, Isaac; Pujolar, Joan; Font, Anna; Martínez, Roger (2014) Llengua i joves. Usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana, Barcelona, Generalitat de Catalunya (col Estudis, 30) [Consulta: 28 de maig de 2014]

cat

Martínez, Roger (2013) “Gust musical, inautenticitat i classe social. Sobre com es signifiquen les jerarquies socials malgrat l’aparent fluïdesa de la cultura popular contemporània“, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 29 (Viure, sentir i experimentar: noves perspectives de recerca sobre la joventut al segle XX): 25-45.

cat

Martínez, Roger (2012) Cultura i mercat, Barcelona, Editorial UOC (material docent de l’assignatura Cultura i mercat del Màster en Humanitats de la UOC).

cat Martínez, R.; Pujolar, J.; Gonzàlez, I.; Font, A. (2012) “El poder de la normalitat: Sobre els joves i la llengua a Catalunya”, a JOCS: Journal of Catalan Studies, 15 [data de consulta 9/9/2013] ISSN: 1139-0271

cat  Martínez, Roger & Cussó, Irene (2012). “Cultures familiars, mitjans digitals i joves. Restriccions explícites i implícites en la reproducció de l’avantatge generalitzat” [working paper en línia]. (Working Paper Series; WP11-001). IN3 Working Paper Series. IN3 (UOC). [http://in3wps.uoc.edu/ojs/index.php/in3-working-paper-series/article/view/n11-martinez-cusso] [Consulta: 1 d’abril de 2012].

eng Martínez, Roger (2011) “Review: Matthew David, Peer to Peer and the Music Industry: The Criminalization of Sharing”, a International Sociology, 26(5): 655-658.

engcat MARTÍNEZ, Roger (coord.) (2011). “Culture and Society Study Group (GRECS)”. In: Begonya ENGUIX, Narcís FIGUERAS, Francesc Núñez (coord.). “Current perspectives in human and social science research. Current Research in the UOC’s Arts and Humanities Department” [online dossier]. Digithum, 13: 92-97 [http://digithum.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/article/view/n13-grecs/n13-grecs-eng] [Consulta: 15 de juny de 2011] (versió en català: Martínez, R. (coord.) (2011). “Grup d’Estudis en Cultura i Societat (GRECS)“. A: B. Enguix, N. Figueras, F. Núñez (coord.). “Perspectives actuals de la recerca sobre ciències humanes i socials. La recerca als Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC” [dossier en línia]. Digithum, 13: 69-74. [http://digithum.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/article/view/n13-grecs/n13-grecs-cat [Consulta 15 de juny de 2011].

cat Pujolar, Joan; Gonzàlez, Isaac; i Martínez, Roger (2010) “Les mudes lingüístiques dels joves catalans”, a Llengua i Ús, 48: 65-75. [http://www6.gencat.net/llengcat/liu/48_42.pdf] [Consulta: 16 gener 2012].

cat Pujolar, Joan; Gonzàlez, Isaac; Font, Anna; Martínez, Roger (2010) Llengua i joves. Usos i pecepcions lingüístics de la joventut catalana, Generalitat de Catalunya, Barcelona (col. Aportacions, 43).

eng Martínez, Roger (2009) Taste in music as a cultural production. Young people, musical geographies and the imbrication of social hierarchies in Birmingham and Barcelona, Bellaterra: Tesi doctoral (llegida l’octubre de 2007 — http://www.tdx.cat/handle/10803/5145 )

catengMartínez, Roger (2008) ‘Els adjectius ‘catalufo’ i ‘cholo’ com a produccions culturals‘, a Noves SL, Barcelona, Generalitat de Catalunya [en líniea: http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm08hivern/martinez1_3.htm] (versió anglesa: ‘The adjectivs ‘catalufo’ and ‘cholo’ as cultural productions‘ [en línea: http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm08hivern/a_martinez1_3.htm%5D).

cat Martínez, Roger (2007) ‘Joves i cultura juvenil. La normalitat i la provocació normativa’, a Diputació de Barcelona, Joventut i polítiques de joventut. 25 aportacions, Barcelona: Diputació de Barcelona: 177-81.

cat Martínez, Roger ; González, Isaac; de Miguel, Verónica; amb Morral, Sergi (2005) Cultura i joves. Anàlisi de l’Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya.

port Martínez, Roger (2005) ‘Cultura viva: entrevista com Paul Willis‘, a Tempo Social. Revista de Sociologia da USP, 17 (2): 301-21.

esp Martínez, Roger (2004) ‘Espacios musicales. La música pop(ular) y la producción cultural del espacio social juvenil’, a JOVENes, Revista de Estudios de Juventud, 19: 152-83.

esp Feixa, Carles; González, Isaac; Martínez, Roger; Porzio, Laura (2004) ‘Identidades culturales y estilos de vida’, a C. Gómez-Granell; M. Garcia-Mila; A. Ripoll-Millet; C. Panchón (eds.) Infancia y familias. Realidades y tendencias, Barcelona, Ariel: 175-204.

catMartínez, Roger & Núñez, Francesc (2004) ‘Expectatives i sortides professionals dels llicenciats i llicenciades’, a Digithum, 6 (UOC) [Data de consulta: 1/7/2004.] http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/martinez-nunez0304/martineznunez0304.pdf .

espMartínez, Roger (2004) ‘El pensamiento sociológico (II): los contemporaneos’, a S. Cardús (coord.) La mirada de sociólogo: Qué es, qué hace, qué dice la sociología, Barcelona, Ediuoc: 153-81.

catMartínez, Roger (2004) ‘Culturas vivas. Una entrevista a Paul Willis’, a Revista de Estudios de Juventud, 64: 123-36.

catFernández, Esther (coord.) Espluga, Josep Lluís; Estradé, Antoni; Martínez, Roger; Mora, Enrico; i Núñez, Francesc (2003) ‘Persona i societat’, a Idees, 20 (Assignatures pendents: la incòmoda herència del segle XX): 235-53.

catMartínez, Roger & Gonzàlez, Isaac (2003) Joves i lleure al Casc Antic de Barcelona, Barcelona, Ciimu (col. Monogràfics, 4).

catMartínez, Roger (2003) Cultura juvenil i gènere, Barcelona, Generalitat de Catalunya (Col. Aportacions).

catMartínez, Roger (2002) ‘La música pop(ular) i la producció cultural de l’espai social juvenil’, a Feixa, C.; Saura, J.R.; & de Castro, J. (eds.) Música i Ideologies: Mentre la meva guitarra parla suaument…, Barcelona, SGJ-UdL: 261-96.

engMartínez, Roger (2002) ‘The cultural reproduction of local identities throughout global commodities in youth social space’, a AGORA – Special Issue – Youth and Globalization: 55-65.

catMartínez, Roger (2002) Cultura juvenil i gènere. Una reflexió teòrica sobre l’espai social juvenil, les noves formes de relacions culturals associades al consum i el gènere, Generalitat de Catalunya, Barcelona (col. Estudis, 8).

espMartínez, Roger (2002) ‘Ilusión y reflexividad en el campo de juego de las políticas de juventud en España’, a Revista de Juventud, 59:

espMartínez, Roger (coord.) (2002) Discurso y Debates en Políticas de Juventud, monogràfic de Revista de Juventud, 59.

catFeixa, Carles; Gonzàlez, Isaac; Porzio, Laura; Martínez, Roger (2002) ‘Identitats culturals i estils de vida’, a Informe 2002. La infància i les famílies als inicis del segle XXI (vol.3), Barcelona: Ciimu: 325-474.

engMartínez, Roger (2001) ‘Youth Cultures and Social Participation in Catalonia, Spain’, a Furlong, A. & Guidikova, I. (eds) Tranistions of youth citizenship in Europe. Culture, subculture and identity, Strasburg: Council of Europe: 101-16.

catMartínez, Roger (2001) ‘Cultura juvenil y políticas de juventud’, a Reflexiones sobre los jóvenes y la cultura, Guipúzcoa, Diputación Foral de Gipuzkoa: 21-6.

catMartínez, Roger i Rovira, Marta (2001) ‘Agressivitat i adolescència. Un problema social?’, a Papers. Revista de Sociologia, 65: 47-79.

fraMartínez, Roger (2000) ‘La reproduction culturelle des identités locales à travers les biens de consommation mondiaux dans l’espace social des jeunes. Le cas de Terrasse en Catalogne (Espagne)‘, a Agora, Débats Jeunesses, 20 (especial Résistances culturelles et pratiques d’intégration à la mondilisation): 49-60.

espMartínez, Roger (1999) ‘El espacio juvenil como renovación social’, a La nueva condición juvenil y las políticas de juventud, Barcelona: Diputació de Barcelona.

catBerga, Anna; Núñez, Francesc; i Martínez, Roger (1999) Imaginació sociològica i infants i adolescents en situació de risc social, ICESB – Pere Tarrés (URL), Barcelona (Unitat 3 del mòdul 1 Problema de la infància en risc, al Màster d’intervenció socioeducativa amb infants i adolescents i joves en risc o conflicte social del Centre de Postgrau ICESB-Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull).

catMartínez, Roger (1999) ‘El pensament sociològic (II): els contemporanis’, a S. Cardús (coord.) La mirada de sociòleg: Què és, què fa, què diu la sociologia, Barcelona: Ediuoc: 141-67.

catMarínez, Roger (1998) ‘Introducció: l’estudi de la cultura juvenil al món anglosaxó’, a P. Willis, Cultura viva. Una recerca sobre les activitats culturals dels joves, Barcelona: Diputació de Barcelona: 11-34.

catMartínez, Roger; & Pérez Jordi David (1997) El gust juvenil en joc. Distribució social del gust específicament juvenil entre els estudiants de secundària de Terrassa, Barcelona: Diputació de Barcelona.

catMartínez, Roger; Bueno, Alexis; & Sant, Anna (1996) ‘Què ‘guapa’ és la teva carpeta’, a Perspectiva Escolar, nº204.