El retorn als estudiants i la tecnologia

Fa unes setmanes Stuart Hepplestone, de la Sheffield Hallam University (@StuHepplestone) va fer el seminari “Using technology to support student engagement with feedback” a la UOC, convidat per les companyes del grup de recerca edOnline i l’eLearnCenter.  Durant la xerrada, va explicar la recerca que han fet a Sheffield  Technology, Feedback, Action! (Stuart Hepplestone, Helen Parkin, Brian Irwin, Graham Holden and Louise Thorpe).

El seminari animava a la reflexió, ja que si bé no m’interessa particularment la implementació d’aplicatius de notes que impedeixen als estudiants veure la nota fins que miren el retorn, sí que la recerca sobre com usen el retorn en el seu dia a dia aporta elements que va bé tenir en compte (per molt que els estudiants que van participar en l’estudi fossin voluntaris, i per tant amb un perfil molt probablement no representatiu).

Hepplestone va incidir en aspectes del retorn que cada cop són més compartit pels professors universitaris, com ara la importància d’emprendre accions per tal que els estudiants mirin i tinguin en compte el feedback, ja que en molts casos no és així; o la necessitat d’alinear el retorn amb els criteris d’avaluació, per exemple amb rúbriques o pautes d’avaluació. A la vegada, també va aportar elements que em van sorprendre per una o altra raó:

CONNEXIÓ ENTRE EXERCICIS
És molt importànt facilitar que els estudiants connectin el retorn en un exercici amb futurs exercicis, ja que en general fer-ho no és fàcil ni evident per un estudiant, i tampoc per al mateix professor. En la recerca van veure com, tant pels professors com pels estudiants, era interessant tenir clar un mapa d’avaluació a nivell de programa, ja que ajudava tant a professors com a alumnes a establir vincles entre el retorn en un exercici i futurs exercicis que haurien de fer en el futur

RETORN LLIGAT A CONTINGUTS I A HABILITATS
El retorn lligat a uns continguts és en general poc útil als estudiants, però en canvi el que fa referència a habilitats i competències transferibles a d’altres exercicis ho és molt.

ARXIVAR I RECUPERAR EL RETORN
A la seva recerca van investigar com usaven el retorn els estudiants, en el sentit de com amagatzemaven i després recuperaven la informació que els donem en el Feedback, de manera que van veure que era molt útil trobar formes que els faciltés recuperar-lo després de manera fàcil, ubicua i còmoda (en el moment de fer el següent exercici, o exercicis futurs durant els seus estudis). Francesc, això pot ser interessant tenir-ho en compte per al vostre Aplica.

DISCUTIR EL RETORN
Finalment, també van identificar com els estudiants trobaven a faltar la possibilitat de discutir el retorn, i per tant pot ser interessant trobar la manera de pautar de manera més explícita i efectiva aquesta possibilitat.

ENLLAÇOS

Anuncis