Vídeos docents en sociologia i ciències socials

Tootlkit_ciencies_socials.jpg

Ja és accessible i en obert el Toolkit de Ciències Socials de la UOC, un repositori de materials docents audiovisuals de ciències socials que fem servir a la UOC: vídeos docents, entrevistes, programes radiofònics i altres recursos a disposició de docents.

Accés al respositori en català
Accés al repositori en castellà